בן 21 בנפלו
בן חנה ויקותיאל

נולד במגדיאל
בכ` בטבת תשי"ב, 18/1/1952
שרת בחיל השריון
יחידה: חט` 421, גד` 257
התגייס ב-אוגוסט 1970
נפל בקרב
בי"ב בתשרי תשל"ד, 8/10/1973
במלחמת יום הכיפורים
מקום נפילה: חמוטל
באזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורה: מגדיאל

הדלקת נר לזכר הנופל/ת