בן 33 בנפלו
בן חנה ויהושע

נולד במצרים
בד` בטבת תש"ז, 27/12/1946
התגורר במגדיאל
שרת בשב``כ
נפל בפעילות מבצעית
בי"א בתמוז תש"מ, 25/6/1980
מקום נפילה: ישראל
מקום קבורה: מגדיאל
חלקה: 1, שורה: 1, קבר: 8.
הותיר: אשה - בוניה, בן - איתן ושתי בנות - אלונה ואריאלה

הדלקת נר לזכר הנופל/ת