בן 22 בנפלו
בן ציפורה ומיכאל

נולד בי"א בכסלו תשמ"ט, 20/11/1988
שרת בחיל הלוגיסטיקה
בח` בסיון תש"ע, 21/5/2010
מקום קבורה: נוה הדר
חלקה: 1, שורה: 2, קבר: 10.
הותיר: הורים ושלוש אחיות

הדלקת נר לזכר הנופל/ת