השריון במלחמת ששת הימים - חזית הדרום
השריון במלחמת ששת הימים - חזית הדרום