"קשה לעכל ואי-אפשר להאמין... יש פער בין הידיעה את המציאות, בין ההשלמה ההגיונית, הנוראה, לבין הצד הרגשי הממאן להבין, להסכים, לקבל. שלושים שנה של היכרות וידידות צמודה. שנים אלו יצרו קשר נפשי עמוק. הקשר התבטא בדאגה של האחד לאחר, ברצון להיות יחד, בהומור משותף ובעזרה הדדית. כולנו נבכה את מותך ונזכור אותך".