המטרות של מבצע `נחשון` (15-3 באפריל 1948): פריצת הדרך לירושלים וחילוצה מהמצור .
כישלון השיירות הגדולות בסוף מרס 48 הבהיר כי שיטת ליווי השיירות אינה יעילה עוד. החשש לגורלה של העיר ירושלים, שהייתה נתונה במצור והדרך אליה הייתה חסומה, הביא את דוד בן-גוריון - יו”ר הסוכנות ומחזיק תיק הביטחון - להורות על תיכנון מבצע גדול לפריצת הדרך לירושלים, שהפעלתו תהווה שינוי קיצוני במהלך המלחמה, בהעברת היוזמה לצד היהודי: מבצע צבאי יזום ראשון.
בישיבה שהתקיימה בביתו של בן-גוריון בליל 1.4.48, בהשתתפות ראשי מטה ה`הגנה`, הוחלט לרכז כוח חמוש בסדר-גודל של כ- 1500 חיילים, שיפרוץ דרך לירושלים ויביא אליה משלוחי מזון וציוד צבאי. החידוש שבתוכנית: הכוח ישתלט על המשלטים בצידי הדרך ויאפשר העברת שיירות: הדגש הועבר מאבטחת השיירות לאבטחת הכביש, באמצעות שיטה מעורבת של החזקה קבועה במשלטים, סיורים ומארבים בדרכי הגישה אל הכביש, פשיטות על בסיסי אוייב, החרבתם וכיבושם.
היה זה המבצע הצבאי היזום הראשון וגם הגדול ביותר, וכדי לרכז כוח בסדר-גודל כזה, נדרש דילול החזיתות האחרות למשך מספר ימים בלוחמים ובכלי נשק. היה ברור שטמון בכך סיכון רב, אך הצבת ירושלים בראש סולם העדיפות קבעה את ההחלטה.

ראה מידע נוסף..