זקן אחד בן שמונים ושש, משקרבו ימיו, ביקש עם המשיח להפגש. באשמורת הלילה בשעות הקטנות, הוא ציפה לבואו כך משוטט בשדות.
לילה אחד אור רב לפתע הגיח. ועל חמור לבן הגיע המשיח. "מדוע הכעסתי ידידי הצעיר" אמר המשיח וקללה עסיסית הוא מפטיר.
הזקן לעומתו גיחך לסרוגין. צעיר הרי איננו, ומזמן הוא כבר הזקין. נו, אם כך אומר המשיח, השלים המסכן, יתכן שצעיר לימים אינני, אך אינני זקן.
הרעמים שוב השתוללו ברקיע. וקול המשיח אל הזקן שוב הגיע. "שמעני זקן צעיר לימים התסכים להחליפני מספר שנים?"
הזקן מיודענו כלל לא הסס ובתקיעת כף מהמשיח ביקש שממקום זה בעוד 5 שנים ימריא במקום המשיח למרומים.
בינתיים עבר הזמן בעצלתיים. שעה עבורו ערכה כיומיים. אך כעבור 5 שנים כפי שהוסכם, יצא לפגוש את המשיח על אתונו אי שם.
המקום המה כבר ממלאכי השמים. על חמור לבן במרכז חיכה המשיח יומיים. "אחרת מעט" אומר המשיח. "בתפקידך כמשיח יש סיכוי שתצליח".