כבה הנר שמעולם לא נידלק
הוא טמון אי שם
הוא חביב על כולם.
הוא רוצה להיות קיים
הוא כבול למוסכמות
הוא רדוף שדים
הוא זכאי לחיים
לחיים מוסריים
הוא קצר רוח
בשקר ירצה.