המסכן של העיר
שהירבה לחלום
מצא נערה
שחפש בחלום

והוא המיסכן
קפאו מין שד
מהר להמלט
שלא יראהו העד

נתפס המסכן
אך מאן להודות
שאותה רק רצה
רק רצה הוא לראות

כל רעם תופים
המסכן מתפלא
עוד רגעים מספר
והוא יחלה

הילכתני שולל
מסכן חמודי
ונצא מהכלל
אתה כבר שלי

על קצה המזלג
אטעם משפתך
נשק וחסל
רק אהיה רק שלך

פקח את עיניו
ולכול הרוחות
נמאס לו לחיות
לחיות חלומות.