יום ד` ו` תמוז 21 ביוני 1950

שוטר ירושלמי נפל על משמרתו.
שוטר ירושלמי יצחק בכר בן 40
נהרג אור ליום אתמול בעמדו על
משמרתו בכפר מי נפתוח (ליפתא) ליד ירושלים.
השוטר נהרג מיריה בגבו. המשטרה
שפתחה בחקירה היתה סבורה תחילה
כי מסתננים הצליחו שוב לחדור לכפר,
אך לאחר חקירה הוברר כי השומר
יוסף שטל בן 17 מבני הכפר שומר
מאחורי השוטר ושמר, שמע רשרוש
חשוד ומיד פתח באש. היריה הרגה
את השוטר. התברר כי השוטר עצמו
פתח באש לעבר הרשרוש שנשמע.
גוויתו הועברה לבית החולים הדסה.
היורה נעצר על ידי המשטרה
וחקירתו נמשכת.
כזכור נמסר לתושבי הכפר נשק
לאחר כמה ימים של הסתננות ערבים,
ושדידת בהמות ורכוש בכפר
השומרים מבני הכפר הוצבו בהסכמת
המשטרה, ובנשק שקיבלו באישור
הממונה על המחוז.
תושבי הכפר הופיעו אתמול במרכז
המשטרה בירושלים, ודרשו להציב
משמרות חיילים בכפרם.