אודות

הכפר כפר-סבא הערבית (KAFR SABA) ממזרח לכפר-סבא העברית - שימש מאז ראשית המערכה איום בלתי פוסק לבטחון הישובים העבריים בסביבה. כפריים נושאי-נשק בתוספת תגבורות של "צבא-ההצלה", היו מטרידים את העובדים בשדות ובפרדסים, הגובלים עם אדמות הכפר, ו"מכבדים" במכות-אש את כפר-סבא ושאר ישובי הסביבה. ברבות הימים גברה תוקפנותם של הערבים שהחלו פושטים מתוך כפרם, לעתים בתמיכת משוריינים, מחבלים במתקני הפרדסים היהודיים, ממטירים אש קטלנית על מערך עמדותינו בגבול המושבה, עורכים נסיונות חוזרים ונשנים לפוצץ את הבארות המספקות מים להשקאת הפרדסים ולכפר-סבא העברית עצמה.
ב- 5.9, הוטרדה כפר-סבא באש חזקה ובחסותה קרבו שלושה משוריינים ערביים עד לבאר ופוצצוה.
במטה החטיבה הוחלט לכבוש את כפר-סבא הערבית. הפעולה, שנקבעה ליום ד` באייר (5.13), יום לפני הכרזת המדינה, כונתה בשם מבצע "מדינה". ביצועה הופקד בידי גדוד 33. לגדוד 33 צורפו שתי פלוגות מגדוד 32.
בכל פעולה נגד כפר-סבא הערבית חייבים היו להתחשב בקלקיליה ובכוח הצבאי שחנה בה. ברור היה שתוחש לכפר תגבורת מקלקיליה וסביבתה ויקשה לבולמה.
לכן הוקצתה פלוגה שלמה לשם הצבת חסימות כדי למנוע הבאת תגבורת.
ההסתערות על הכפר החלה ביום 13.5.48, בשעה 00.13. לאחר קרב שנמשך כשעה וחצי, תוך מנוסת תושבי הכפר ונושאי הנשק, היה הכפר בידי הגדוד.
אבל בו בזמן החלו קרבות עזים שהחלו באזור החסימות ונמשכו שעות רבות עד הלילה.
כוחות גדולים של הלגיון הערבי, חיל רגלים ושריון, הגיעו מקלקיליה ויחד עם נושאי הנשק שברחו מהכפר תקפו את החסימות שסבלו אבידות קשות ונאלצו לסגת.
האויב ניסה מספר פעמים לכבוש את הכפר מחדש ונכשל. הכפר נשאר בידי כוחותינו.
לאחר כיבוש כפר-סבא הערבית (מבצע "מדינה") הוחזק הכפר על-ידי כוחות חי"ם. כעבור יומיים פתח האויב בהתקפת-נגד עזה על הכפר. לעזרת אנשי החי"ם נשלח גדוד 32 (שקיבל את האחריות על הגזרה כולה) אך עוד בטרם הגיע הגדוד, הספיק החי"ם להשתלט על המצב ולהדוף את התקפת-האויב.

עוד באותו לילה ערך גדוד 32 כמה פשיטות כדי לרתק כוחות אויב לבסיסם. פוצצו גשרים במבואות קלקיליה וטול-כרם. מוקשו דרכים והוטרדו באש בסיסי אויב.
21 חיילים נפלו בכיבוש הכפר - מבצע "מדינה".
7 חיילים נפלו בעמדות ובהפגזות גם לאחר כיבוש הכפר.