"אמיר לא היה חייב להתגייס, הוא התנדב ועשה עבודתו נאמנה.
למרות מגבלות הבריאות, לא איחר ולא החסיר בעבודתו. הוא השתלב ביחידה, היה אהוד על חבריו ומפקדיו וביצע את כל המוטל עליו באהבה. אמיר האיר פנים לכולם, תמיד היתה שמורה עימו מלה טובה לאחרים..."