"לוי היה מהטייסים החשובים והרציניים של הטייסת. היו לו תחומי התעסקות נרחבים בנוסף לביצוע הטיסות. ניצלנו את הידע הנרחב שלו בתחומים שאנחנו היינו חלשים בהם, והוא היה הטוב ביותר בהם. אהבנו והערכנו את היתרונות שלו, את חוש ההומור הדק שלו ואת הקשר שלו לטייסת. בין שאר התכונות שלו ראוי לציין את הנכונות שלו לעזור וללכת לקראת הזולת, גם שכזה היה על חשבון מנוחתו. יכולים אתם להתנחם בעובדה, שבנכם הוזנק למשימה הנעלה והנאצלת ביותר "חילוץ פצועים", שבזכות זאת חייבים הרבה אנשים את חייהם לבנכם לוי".משפחתו הנציחה את שמו בהקמת אנדרטה וגן ציבורי באלוני אבא שבעמק יזרעאל.