מכתב שכתבה חוה, אחותו של מיכה, לאחר מותו


אחי מיכאל

מיכאל שם אחי. אבל עוד בתור ילד נקרא מיכה לשם קיצור.
מיכה נולד כשפרצו המאורעות ב-1929 ונהרג במלחמת העצמות ב-1948.
גם לאורך חייו הקצרים הארץ לא שקטה ובתור נער קיבל על עצמו תפקידים שונים בהגנה. מיכה היה בחור טוב לב אהב לעזור לזולת, מאוד מסור לחבריו. הוא למד שנתיים בבי"ס טיף ביגור וגם שם המורים ציינו שהוא נולד לחיות בקיבוץ "החברה" היו בראש מעיניו. תמיד ראשון לכל תפקיד קשה ולכל משימה.
וכך גם נהרג מיכה כשהתנדב להחליף חבר חיל.
מיכה היה חבר מסור ונאמן בן למופת ואח נהדר.

יהי זכרו ברוך.

חוה