בהספדו, אמר מפקד היחידה: "אורבך לחם בגבורה בקרב פנים אל פנים עם הקומנדו הסורי בלוחמה על כביש דמשק-ביירות. אורבך, כך קראנו לו, היה דמות מרכזית בפלוגה. תמיד עוזר לכולם ומתנדב למלא כל משימה. שומר על המורל של כולם ועוזר למפקדיו בהפעלת הפלוגה. נפילתו היא אבידה גדולה לחבריו, לפלוגה ולגדוד כולו".