במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד יחידתו, כי עזרא "בהתנהגותו ובאישיותו הצנועה והמלאה נכונות חברית, מצא מיד את מקומו בקרבנו. בימי הקרבות הראשונים והקשים של המלחמה ראינו אותו נושא נרתיק חובשים, מעודד את חיילינו הלוחמים... הוא, שנועד להביא רפואה וחיים לאחרים, נפל חלל בין ראשוני לוחמינו".