החטיבה הוקמה ב- 16.4.1948 בהרי ירושלים לאחר מבצע נחשון, והורכבה מגדודי פלמ"ח שלחמו עד אז במרחב.
החטיבה נועדה לשמש אגרוף מחץ נייד במרחב ירושלים, ומילאה תפקיד מרכזי בכל המבצעים ההתקפיים, עד שהובקע, בוסס והורחב פרוזדור ירושלים.
גדודי החטיבה פעלו בירושלים ובסביבותיה מפרוץ מלחמת העצמאות.

הגדוד הרביעי פעל עד הקמת החטיבה במשימות התקפיות במרכז הארץ; הגדוד החמישי הוקם בסוף דצמבר 1947. יחידותיו חנו ביישובים במרכז הארץ ובדרומה, והגדוד התאמן, התארגן ולחם שם עד סוף מרס 1948. בהמשך, עד להקמת החטיבה הוא פעל בעיקר באבטחת התחבורה לירושלים כליווי צמוד לשיירות, ככוח כובש המחזיק משלטים עד למעבר השיירה וככוח מגן (כמו על בית הקרן הקיימת בכביש תל אביב – ירושלים, עד החלפתו בכוח מחטיבת גבעתי). באפריל הועלה למרחב ירושלים, במבצע נחשון ומ- 16 בחודש צורף לחטיבת הראל יחד עם הגדוד הרביעי; הגדוד השישי התארגן בדצמבר 1947 ובראשית 1948 במרחב ירושלים. תוך כדי כך השתתף בהגנת מרחב העיר ובמיוחד בהבטחת התחבורה מהשפלה לירושלים ובין ירושלים, גוש עציון וצפון ים המלח.

ראה מידע נוסף..