צביקה היה ידוע כשומר סוד בטחוני, כאשר הלך לפעולות הנדרשות בפלמ"ח לא סיפר פרטים.
ידעתי על פעולותיו הבטחוניות היות והייתי חבר בהגנה.
נסעתי לבקרו בבית הערבה וברמת רחל - מקומות בהם היה. תמיד היה מהראשונים להתנדב לפעולות.
היום אני בגיל מבוגר ועדיין דואב על החיים הקצרים שהיו לצבי. הוא נפל בגיל 17 בסך הכל!
אני עולה עם משפחתי מדי שנה ביום הזכרון להר הרצל לבקר את קברו.
כמו כן אנו שומרים על קשר עם המוזיאון שהוקם בכפר עציון לזכר הנופלים ובתוכם שיירת נבי דניאל ובהם צביקה אחייני ז"ל.