הוקם בירושלים במהלך דצמבר 1947, על בסיס פלוגה ח` של הגדוד השני ואנשי הרזרבה הירושלמית של הפלמ"ח. הגדוד מנה בעת הקמתו כ- 150 איש, מהם כ- 30 נשים.
אנשי הגדוד נערכו, לפי החלטת מטה הפלמ"ח, ביישובים הבאים: מחלקה בבית הערבה, שלא חזרה לגדוד, ועברה עם פינוי אנשי הקיבוץ לסדום; מחלקה מוקטנת - 20 איש לערך - בכפר עציון. מחלקה זו השתתפה בקרבות ההגנה על גוש עציון עד נפילתו; מחלקה מוגברת בקריית ענבים ובמעלה החמישה, שהופעלה לתפיסת משלטים ממזרח לכביש שער הגיא ולפעולות גמול על כפרים, ששימשו בסיסים לכנופיות ולפעולות נגד השיירות לירושלים; שתי מחלקות היו של פורמנים, מלווי שיירות.
משימתו העיקרית של הגדוד בחודשי המלחמה הראשונים הייתה אבטחת השיירות לירושלים.
פלוגות מהגדוד שהו במחנה סדום (11.01.48 - 17.01.48).
בליל 23.12.47 -24.12.47 ביצעו כוחות מהגדוד פעולות נגד הכפרים בית סוריק, דיר איוב ויאלו.

ראה מידע נוסף..