הוקם בסוף 1944 ואיגד במסגרתו את הפלוגות ב`, ה` וְ- ח`. ערב מלחמת העצמאות היה הגדוד מפוצל במסגרות פלוגתיות באזור ירושלים, בשרון ובדרום. פלוגות ב` וְ-ה` הצטרפו בסוף נובמבר 1947 אל פלוגה י"ב שעסקה עוד קודם לכן באבטחת צינור המים בנגב.
הגדוד השתתף בקרבות צינור המים לנגב בדצמבר 1948.
ב-9.12.47 נכנסה חוליית סיור בת 9 אנשים מהגדוד השני בטעות לכפר שעוט (ליד מבטחים וגבולות) ונתקלה בשוטרים ובהמון ערבים, שתקפו את החוליה והרגו שישה מן האנשים. שלושה הצליחו לברוח לנירים.
ב- 11.12.47 נהרגו חמישה סיירים, שיצאו לסייר ממערב לבאר-שבע כדי להכין פעולות-גמול נגד מקורות המים של הערבים. במהלך הסיור ליד גשר אבו רוק`יק נתקלו בערבים חמושים ובקרב שהתפתח נהרגו החמישה . שלוש גוויות הובאו בידי המשטרה למשמר-הנגב.

ראה מידע נוסף..