גדוד המטה של הפלמ"ח, שנבנה בסוף 1944 מהיחידות המיוחדות בפלמ"ח: פלוגת הסיירים (ז`), הפלוגה הימית (י`), מחלקת הטיס ומחלקת המסתערבים.
בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות היה פרוס במרחב כרמלי (פלוגת הנמל בחיפה, שביצעו ב- 22.02.48 חבלה במוסך ובמכונית תופת בחיפה והשתתפו בקרב לכיבוש חיפה ב- 22.04.48 - 24.10.48), במרחב אלכסנדרוני, וביישובים שונים בשפלת החוף. הגדוד עסק בתקופה זו בפשיטות גמול ובפעילות גיוס והכשרה של טירונים מהגיוס הכללי. זו הייתה יוזמה עצמית של מפקדת הגדוד אשר יצרה בכך עתודה נוספת לפלמ"ח. רבים מאנשי הגדוד היו עדיין באותה עת בשליחויות שונות בארץ ומחוצה לה.

ב- 11.12.47 פשט הגדוד על מוסך ומכוניות כנופיה ברמלה.
בליל 28.12.47 - 29.12.47 ביצע כוח מהגדוד פעולת רכש במחנה תל ליטווינסקי, במהלכה השתלטו על כלי נשק.
ב- 31.03.48 - שיירת חולדה, שבמסגרתה היו שתי פלוגות מהגדוד צריכות לעלות לירושלים וסביבתה.
ערב מבצע נחשון ובמהלכו הועבר הגדוד (כגדוד נחשון השני) לקריית ענבים. פקודת ההתארגנות ניתנה מיד עם כשלון שיירת נבי דניאל (27.03.48). פלוגה ראשונה הגיעה ב- 31.3.48 ושאר הגדוד ב- 6 באפריל וב-10 בו.
במבצע "נחשון": דוד `נחשון 1` שמנה 634 איש הוצב בקטע המערבי (אורכו כ- 11 ק"מ) ובסיסו היה בחולדה. פקד עליו חיים לסקוב ונכללו בו פלוגת פלמ"ח מוגברת מהגדוד הרביעי (185 לוחמים), שתי פלוגות מ`גבעתי`, ופלוגה מ`קרייתי` ו`אלכסנדרוני`.

ראה מידע נוסף..