בחודש אוקטובר 1948, אחרי תקופה ארוכה של מצור, נפרצה הדרך לנגב. תוך התנופה הגדולה של מבצע "יואב" כותרו כוחות ניכרים מאותה זרוע ארוכה וצרה של המערך המצרי, אשר השתרעה לאורך כביש מג`דל - בית-ג`וברין.
על-ידי כיבוש "משלטי הצומת" ומשטרת עיראק-סואידן נותק כוח מצרי ניכר בעוצמת חטיבה לערך, מהגייסות המצריים העיקריים שנתרכזו תוך כדי מבצע "יואב" ברצועת עזה - רפיח, ולאורך כביש עוג`ה - באר-שבע. עם השתלטות כוחותינו על איזור בית-ג`וברין סוכלה גם האפשרות שכוח מנותק זה יצטרף אל הכוחות המצריים שבגוש-חברון. ובכך הושלם הכיתור. האויב מצא עצמו מוקף מכל העברים בתוך "כיס" מוארך, הכולל את הכפרים פאלוג`ה ועיראק אל-מנשיה הסמוכים זה לזה.
כוחותינו פתחו בשורת התקפות והטרדות על "כיס-פאלוג`ה" שלא נשאו פרי. הנצורים סרבו להכנע.
בתחילת נובמבר 1948 ירדה חטיבת "אלכסנדרוני" לנגב והחליפה את חטיבת "גבעתי" שנשאה עד אז בעול רוב התפקידים הכרוכים במצור על "הכיס".
קיים היה חשש רציני שהמצרים ינסו להחדיר תגבורת ולחלץ את הנצורים והוחלט לכבוש את "הכיס" ולחסלו.
המשימה הוטלה על חטיבת "אלכסנדרוני".
תכנית הפעולה נקבעה כדלקמן: ריכוך והפגזה כבדה של הכפר עיראק אל-מנשיה, במשך יממה לפני תחילת הפעולה, כדי להכריח את המתבצרים בו להוציא תחמושת ולערער את רוחם. יצויין כאן, שחיל-האוויר שלנו הפציץ את האויב הנצור בלי-הרף והלם בו בכל שעות היום והלילה.
גדוד 33 יבקיע את קו ההגנה של האויב מן העבר הדרומי-מערבי של עיראק אל-מנשיה ויתבסס בתל בחלקו הצפוני של הכפר.
הופרש כוח של פלוגה מגדוד 35 לכיבוש משלט הכביש החולש על הדרך בין עיראק אל-מנשיה ופאלוג`ה. אותה שעה צריכה היתה יחידת חבלנים לפוצץ את הגשר שבין שני הכפרים, ולמקש את מבואותיו ואת הכביש עצמו ועל ידי כך לנתק כליל את הקשר בין עיראק אל-מנשיה לבין פאלוג`ה. על פלוגה נוספת מגדוד 35 הוטל לתקוף את החלק המזרחי של הכפר, כפעולת הטעיה למבצע כולו. לרשות מפקדת החטיבה עמדו: פלוגת ג`יפים ופלוגת נשק מסייע מגדוד 34, 3 סוללות תותחים, סוללת נ"ט, 6 מרגמות כבדות וסיוע חיל אוויר. תאריך המבצע נקבע ל- 27 בדצמבר 1948.
מהלך הקרב ההתקפה לכיבוש משלט הכביש נכשלה. הפלוגה נסוגה לאחר אבידות רבות. פלוגת ההטעיה מילאה תפקידה כראוי. שלושת הפלוגות של גדוד 33 הצליחו לכבוש את עיראק אל מנשיה תוך התנגדות עזה של האוייב ולהתבסס בכפר. פלוגה ג` התסערה לפנות בוקר על התל מצפון לכפר, נתקלה באש כבדה ונסוגה לתוך חצר בכפר תוך אבידות. יחידות הגדוד כותרו ע"י האויב. המצב הלך והחמיר. בשעה 30.09 ניתן האישור לנסיגה. פלוגה ג`, שלא היה קשר עמה, המשיכה להתגונן בתוך החצר שבה נלכדה. האויב מיהר לנצל את המצב שנוצר עם נסיגת שאר כוחותינו, וחייליו הקיפו את החצר וסגרו על הפלוגה כליל.
אף-על-פי-כן הצליחה מחלקה אחת לפרוץ את המצור ולהתחבר עם שאר הכוחות הנסוגים. שרידי פלוגות א` ו-ב`, וכן המחלקה של פלוגה ג`, נסוגו דרך הפירצה שבה נכנסו, בשאתם עימם חלק מפצועיהם. מאנשי פלוגה ג`, שנשארו כלואים בחצר, לא חזר איש. בשעה 30.10 נפסקה האש בתוך הכפר, ואחרוני הנסוגים הגיעו לקווינו. 88 לוחמים נפלו בקרב.