אנדרטת הנ"ד ניצבת מדרום לקיבוץ ייטב, בגבעת הנ"ד.
בליל כ"ג באייר תשל"ז (10.5.1977) נערך בקרבת קיבוץ ייטב שבבקעה תרגיל של יחידת צנחנים.
מסוק "יסעור", שנשא 44 צנחנים ועשרה אנשי צוות אויר, התרסק בעת התרגיל, וכל החיילים נספו.
במקום זה הוקמה האנדרטה. האנדרטה בנויה מלוחות אבן, הניצבים זה בצד זה ויוצרים את צורת האותיות נ"ד. על לוחות שיש, הקבועים בה, מופיעים סמלי חיל האוויר והצנחנים.
על לוח נוסף נאמר: "איך נפלו גיבורים - על גבעה זו מצאו את מותם 54 לוחמים בהתרסקות מסוק בעת תרגיל משולב בכ"ג אייר תשל"ז תנצב"ה".
על דופן נוסף של האנדרטה רשומות המילים: "לזכרם לעד" ושמותיהם של 44 הצנחנים ועשר אנשי צוות האויר שנספו.
הנופלים מונצחים גם באנדרטה לנופלים בבקעת הירדן. האנדרטה ניצבת על בימת בטון מרובעת ומדורגת, מוקפת גדר. ליד המדרגות לאנדרטה ניצב כן לנר תמיד, ועל עמודי הגדר חרותה המלה "יזכור". הרחבה שמסביב לאנדרטה מרוצפת חצץ. האנדרטה הוקמה ביוזמת המשפחות השכולות. היא עוצבה בידי הצייר אריה מוסקוביץ ונחנכה בשנת 1978.