אני היא, גם אתה שאינך

לבועז

מתוך משקפי השכול
מתוככי שנות מותך
אני חיה

אל מחשבותיי מציץ השחוק
ובא הבכי
ממעמקי חלומות - תום רחוקים
נולד בשבילי ה... רגע

כל כולו ללא פגם
זרח ליהג בשפתי
קסום ומושלם
כהבטחת הולדתי

רגע האושר המוחלט ! קראתי לו
בשפת ילדות שלי
המתנתי שייגע בחיי ש י ת מ מ ש

המוחלט הבודד שנגע...
היה הרגע, הרגע בו התנפצו חייך אל מותך !
ידעתי... ולא הבנתי

משקפיך המנופצים - רסיסך
הפכו שלי
התמזגו ברגעי חיי
בטפטוף עדין
בכמעט דממה
במעיין הפרייה מאוחרת

אך כש...
המוות השכול חיי
משקפיך - מבטיי
ה ב ט ח ו ת ח ל ו מ ו ת א כ ז ב ו ת
ז כ ר ו נ ו ת ח ר ד ו ת ר ג ע י ם ו.. ש ת י ק ו ת
פצחו בריקוד פראי
בקצב אחר סוער חושני
ואילם
כמותך

ומתוככיהם
צליל מיתר אחד הותר
וצללי צלילים החלו מתחמקים אלי
קושרים עצמם
לריקוד
לרגשותיי

יותר לא יכולתי שלא לשמוע
לא הצלחתי לא להגיב
רגלי החלו לנוע
לצלילי הקצב האחד הלא אחיד

מילותיי נולדו לשפה
שפת חושים צעירה חצופה

שמשיבה לי מבהירה
אני היא, גם אתה שאינך