דברי מנהל המחלקה בביה"ח שבו עבד לזכרו

כך תיאר ד"ר משה ברנט, מנהל המחלקה, את דני בעבודתו: "המחלקה הייתה לו בית, והוא הזדהה עמה כליל, עם תפקידיה, מטרותיה וצרכיה. עד כמה שהקדמתי לבוא בבוקר למחלקה - דן היה כבר שם; אם נכנסתי בערב - דן היה שם או זה עתה יצא, או זה עתה התקשר. בחופשות מן המילואים היה עובר תחילה דרך המחלקה ואחרי-כן ממשיך הביתה - כנראה זכה לטעום את הטעם המתוק של השילוב המלא בין חייו האישיים וחיי הרפואה. בעבודתו כרופא שילב מיומנות וידע מקצועי, פרי לימוד ממושך ומעמיק, ברגשות אהבה ורצון לעזור לכל נזקק".

מכתב ממפקד

"אנו אבלים על אובדן חבר טוב למקצוע וחבר טוב לנשק, אשר הקריב את עצמו בעת נסיון להציל נפגעים ובכך קיים את שבועת הרופא העברי"