מסתכל לי במראה מתבונן פעם שניה ורואה את הדימעה לה זולגת לאיטה, מה לי שוב קרה? אני כאן לבד חושב לי איך מוצאים אותה, את האהבה שלי שנעלמה, מחפש מחפש כמה עוד אפשר. איפה לא חיפשתי, למעלה למטה מקדימה מאחורה מימין משמאל, נשבר לי כבר הראש. מתחיל אני שוב להאמין שבשבילי דבר כזה לא קיים. רוצה אני להתחיל כבר לחוש את הכאב ואת הכיף שכרוך במילה שכולם כל כך אוהבים ורק לה חושקים. חוויות תמיד אני עובר, אבל בחוויה שכזאת עוד לא התנסתי. מרגיש אני שאת הדבר הכי חשוב אני מפספס. יודע אני שבאחד הימים זה יבוא, השאלה היא מתי מתי זה יקרה. מתחיל אני להתגעגע לדבר שלי עוד לא קרה, כי מרגיש אני שחסר לי משהו, משהו כה חשוב שרק לו אני מצפה, רק אליו אני חושב, רק לו אני מחכה, אבל כמה כמה עוד אפשר בלי, בלי לאהוב אף אחת.
מקווה למצוא את אהבה האמיתית שבשבילה אני קיים.