האנדרטה ניצבת בחורשה, בקרבת ברכת השחייה.
יוסף כרפי נפל בעת מילוי תפקידו ביום י"ד בתשרי תשכ"ח (20.9.1964) על גבול מצרים.
את האנדרטה הקימו חבריו לגרעין "ארנון-ארז" זמן קצר לאחר נפילתו.