בן 22 בנפלו
בן מרים ויהושוע

נולד בפולין
בי"ט בתשרי תרפ"א, 1/10/1920
שרת בצבא הבריטי
יחידה: M.A.S.C 462
התגייס ב-1939
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ו בניסן תש"ג, 1/5/1943
במלחמת העולם השניה
מקום נפילה: בדרך למלטה בטביעת "ארינפורה"
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל, חלקת נעדרים
הותיר: הורים ושני אחים

הדלקת נר לזכר הנופל/ת