בן 19 בנפלו
בן אמי ורפאל-פיליפ

נולד במגדיאל
בי"ז באב תרפ"ט, 23/8/1929
שרת בגבעתי - תש"ח
יחידה: גד` 51
נפל בקרב
בי"ד בתשרי תש"ט, 17/10/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: גבעה 113/ משלטי הצומת
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: כפר ורבורג

הדלקת נר לזכר הנופל/ת