בן 23 בנפלו
בן ליפא וליובה

נולד בלובלין
בא` באייר תרפ"ה, 15/4/1925
שרת בגבעתי - תש"ח
יחידה: גד` 51
נפל בקרב
בי"ד בתשרי תש"ט, 17/10/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: גבעה 113
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: כפר ורבורג

הדלקת נר לזכר הנופל/ת