בן 19 בנפלו
בן יהודית ושמואל

נולד בגרמניה
בי"ג באב תרפ"ט, 19/8/1929
שרת בפלמ"ח - חטיבת הנגב
נפל בעת מילוי תפקידו
בי"א באייר תש"ח, 20/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: תל ליטווינסקי (תל השומר)
באזור מרכז הארץ והשפלה
מקום קבורה: גבעתיים - נחלת יצחק


הדלקת נר לזכר הנופל/ת