בן 22 בנפלו
בן ברכה ושמעון

נולד בירושלים
בה` באדר א` תשי"א, 11/2/1951
שרת בחיל השריון
יחידה: גד` חש"נ 9228
התגייס ב-מאי 1969
נפל בקרב
בכ"ה בתשרי תשל"ד, 21/10/1973
במלחמת יום הכיפורים
מקום נפילה: סיני
באזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורה: רמות השבים
חלקה: 1, קבר: 11.