מדברי אחיו, יואל

"יומו הגדול של אבי היה יום קבלת הטנק. הוא היה מאושר בתפקידו, ושלא כשאר חבריו, מעולם לא התאונן על תנאי השדה הקשים וקיבל הכל באהבה, כמצווה מקודשת, שיש למלאותה על הצד הטוב ביותר".

מתוך מכתב תנחומים ממפקדו

"אבי היה חייל וחבר למופת. ביחידה התגלה כאחד ממפקדי הטנקים המוכשרים והמסורים ביותר".