כשאמות
אני יודעת
המוות כבר יהיה בתוכי

נרגע
מקל בהליכותי
סם בדמי

אשמורת שניה
ושלישית
אשתה בצמא
את דמי קיפחתי
בראשונה

למי אתוודא
למי ארכין ראשי
המוות מאז ומתמיד
היה מנת חלקי

התדעי....

כשאמות
אמת מים תקווה
וממנה כל העת אשתה.