"יניב התייחס ליחידה כאל משפחה מורחבת. בו, ביניב, היתה גלומה הצלחתנו כמפקדים וכחברים בהקניית ערכים וביצירת שותפות ואחריות. יניב היה נער שהתנדב לצבא למרות מגבלות פיסיות קשות. הוא היה בחור בעל מוטיבציה עצומה, אשר משיחת ההיכרות הראשונה ביקש לעשות יותר. ויניב היה חייל בעל תחושת אחריות, שהרגיש עצמו, ובצדק, שותף מלא לכל העשייה והמבצעים של היחידה בתקופה שבה שירת... יניב יישאר תמיד חלק מהיחידה, חלק מאיתנו".