מבצע דני היה המבצע הגדול והחשוב ביותר בחזית המרכז בקרבות `עשרת הימים`, בימים 10-18 ביולי 1948. הוא נועד לשחרר את ירושלים ואת הדרך אליה על-ידי תקיפת כוחות הליגיון באזורים לוד-רמלה-לטרון-רמאללה. תחילה נקרא המבצע "לרל"ר" (ראשי-תיבות של ארבעת המקומות הנ"ל), עד שנקרא `דני` על-שם דני מס, מפקד מחלקת הל"ה.
תיכנון:
תוכנית המבצע כללה שני שלבים, כשבכל אחד מהם תנועת מלקחיים מכתרת.
בשלב הראשון : כיבוש לוד ורמלה: חטיבת `יפתח` תאגף את לוד ורמלה מדרום, וחטיבה 8 תאגף אותן מצפון.
בשלב השני - כיתור מרחב לטרון: חטיבת `הראל` תתקוף את משלטי הראדאר, את הכפר בידו ותגיע לאזור רמאללה. חטיבה 8 (או `יפתח`) תתקדם מבית-נבאללה ומבן-שמן ותכבוש את אזור מעלה בית-חורון.

ראה מידע נוסף..

חטיבת פלמ"ח שהוקמה בגליל בסוף אפריל 1948. תחילה הייתה כוח משימה, בפיקודו של מפקד הפלמ"ח יגאל אלון, מאוחר יותר גובש הכוח לחטיבה.
גדודי יפתח מראשיתם ועד לימים האחרונים של מלחמת העצמאות נתלכדו בעיקר מאנשי משקים, קבוצות הכשרה, מגויסים בודדים ואנשי גח"ל.
בפרוץ המלחמה היו הפלמ"חאים פזורים במחנותיהם במשקי העמקים והגליל. הם נשלחו למשימות בנקודות תורפה של האזורים בהם שכנו: אבטחת דרכים והקשר הרצוף בין הגליל,העמקים ומרכז הארץ, אבטחת יישובי הספר ושמירה על הגבולות הצפוניים ומעברות הירדן.

ראה מידע נוסף..

הגדוד התקיים כמסגרת מנהלתית מסוף 1944. בבסיס הגדוד היו שתי פלוגות פלמ"ח ותיקות א` ו- ו`, אליהן הצטרפה בסוף 1945 פלוגה ד`. רוב אנשי הגדוד היו חברי הכשרות מגויסות, בהם בנות רבות אשר שימשו בתפקידים מגוונים כולל לוחמות. לקראת מלחמת העצמאות ובמהלכה נוספו לגדוד הכשרה מגויסת דתית, מגויסים עירוניים, תלמידי "כדורי", וכן אנשי גח"ל מן הגיוס הכללי.
ערב מלחמת העצמאות חנה הגדוד בקיבוצים בעמק יזרעאל ובעמק זבולון. בינואר 1948 הוא תגבר את חניתה ויחיעם. לגדוד לא היה קו הגנה קבוע ובאופי פעילותו היה נייד, מוכן להיחלץ לעזרה.
הגדוד פעל בפשיטות גמול ובסיוע לחטיבות החי"ש של ההגנה בצפון הארץ.

ראה מידע נוסף..