מכתב תנחומים למשפחה השכולה, כתב מפקד היחידה:" יאשה ליווה את מחלקת בריאות הנפש בתפקידים חשובים ובכירים. בכל תפקידיו הפגין מיומנות מקצועית גבוהה ומעל הכל אנושיות חמה וכנה. האיש, הרופא, החבר עם הלב הגדול והחם, נפטר בעצמו מדום לב..."