אנדרטה לבוגרי בית-הספר המקצועי "שבח"אנדרטה לבוגרי בית-הספר המקצועי "שבח" שנפלו במערכות ישראל


האנדרטה ניצבת בחצר בית-הספר, ברחוב המסגר.
שלושה סלעים בהירים וגדולים - שניים מהם מונחים במאוזן זה על גבי זה, והשלישי ניצב זקוף מעליהם - הם אנדרטה לנופלים. על הסלע הניצב קבוע לוח ממתכת כהה, ובו כתוב: "לזכר תלמידינו אשר חרפו נפשם למען המולדת", ושמותיהם של 24 מתלמידי בית-הספר, שנפלו במערכות ישראל מאז מלחמת העצמאות. במועד מאוחר יותר הוצב סמוך לאנדרטה סלע נוסף, המונח במאוזן, ועליו קבוע לוח מתכת, המפרט את שמותיהם של 40 בוגרים נוספים שנפלו.
מנהל בית-הספר לשעבר, זאב סבו, יזם את הקמת האנדרטה, והיא עוצבה בידי האמן יוסי מנדלה. האנדרטה המקורית נחנכה ביום הזיכרון תשכ"ח (1958) בנוכחות הוריהם של הנופלים. הסלע האחרון נוסף לאנדרטה לאחר מלחמת יום הכיפורים.