"בעת היותו בסיור בוקר עם משמר-הגבול לשם בדיקת הדרכים כדי לאפשר לאנשי המשקים באיזור לצאת בביטחה לעבודה. מרדכי עסק במשך שירותו בגדוד כחבלן, מקצוע המחייב אומץ-לב ואחריות בלתי רגילים. משך כל שירותו בגדוד היה בין החיילים הממושמעים ואמיצי-הלב אשר זכרם לא יישכח".