משה גולן נולד במצרים, בד` בטבת תש"ז, 27 בדצמבר 1946, להוריו חנה גולדבנרג ועלה עמם ארצה לאחר קום המדינה. שנות ילדותוונעוריו עברו עליו במגדיאל במסלול הרגיל של חינוך יסודי ועל יסודי, בפעילות בתנועת הנוער העובד והלומד ובקורס מכי"ם של הגדנ"ע- ובתוך כל אלה פיתח את כישרונותיו המיוחדים בתחומי הכתיבה, האמנות והמוסיקה.

 

ראה מידע נוסף..