בפברואר 1948 אורגן בנגב מטה חטיבתי מטעם הפלמ"ח ואליו הוכפף הגדוד השני שהיה אחראי עד אז על כל מרחב הנגב לבדו והגדוד השמיני שהוקם זה עתה.
יחידות הפלמ"ח בנגב הופעלו כלהלן: הגדוד השני פעל מכביש מג`דל – בית גוברין עד מדרום לכביש עזה – באר שבע; הגדוד השמיני היה אחראי לנגב הדרומי והיישובים שבמרחב זה, כולל נבטים ובית אשל ממזרח לבאר שבע. לגדוד זה הוזרמה גם תגבורת מגויסים חדשים שאומנו והוכנו תוך כדי המלחמה. הגדוד השביעי התארגן באזור שמדרום לרחובות באפריל 1948, הועבר לנגב במחצית מאי 1948, והצטרף לחטיבה עם הפלישה המצרית. הגדוד התשיעי – "גדוד הפשיטה הממוכן" – התארגן בנגב בסוף מאי 1948 והיה מורכב בראשיתו משתי פלוגות ג`יפים שהסתננו מהצפון. כן צורפו לגדוד פלוגת שריוניות מתוצרת הארץ, ופלוגת חיות הנגב (יחידה ותיקה מהגדוד השני) שפעלה כפלוגת חרמ"ש. לגדוד צורפו גם אלמנטים של סיוע ותחזוקה.

ראה מידע נוסף..