"תוך כדי ביצוע המשימות, שקשות מהן אין לתאר, התגלה סגן עמירן כאדם שההומניות טבועה בדמו. לא משחק של `יחסי ציבור`, כי אם התייחסות כנה ואמיתית לכל חייל, בהבנה, בחום, ובטקטיקה שנועדה להרגיע בשעת מצוקה, לשכנע בדרכי-נועם, הייתה לו יכולת בלתי רגילה למצוא את העיקר המעיק על החייל, שנמצא בתנאים הקשים של שירות בקו הקדמי"