מבצע `מכבי` נועד ולהשלים את ההשתלטות על הדרך לירושלים: לפתוח את הדרך ולהחזיק בה פתוחה למעבר שיירות, כדי לחדש את התחבורה בין השפלה לירושלים.
לשם כך פקד המטכ"ל על חטיבת `הראל` להחזיר את שני גדודיה לבסיסים שבאזור קריית-ענבים. גם גדוד 51 מחטיבת `גבעתי` צורף למבצע. שמו של המבצע ניתן לו על שם מכבי מוצרי, שנפל בקרב על `שיירת הראל` ב- 20.4.48.
נקבע כי חטיבת `הראל` תפעל בגזרה המזרחית, תתפוס את המשלטים משני צידי הכביש מירושלים לתל-אביב משער-הגיא מזרחה, ותכבוש את הבסיס העיקרי של האוייב בבית-מחסיר ובגבעת ‘המסרק’. על גדוד 51, בפיקוד אפרים כדורי, הוטל לתפוס משלטים בצידי הדרך מחולדה ועד דיר-מוחסין ולהיאחז בנתיבים שממערב ללטרון. הכוח שלקח חלק במבצע מנה בסך-הכל כ- 1700 חיילים, ויצחק רבין, מח"ט `הראל`, נקבע כמפקדו.
לרשות המבצע הועמד מטוס קל, שבמבט מתוכו בטיסה בו מעל לאזור גילה קמ"ן החטיבה זרובבל ארבל את המחסומים ואת הדרכים הפנויות (וגם פצצות הוטלו ממנו בעת הצורך).מועד פינויים של הבריטים היה קרוב, אך כוחותיהם החזיקו במחנה הראדאר, בתחנות השאיבה, באזור לטרון ובדיר-מוחסין.
נקבע כי הגדוד החמישי יבצע משימות מצפון לכביש לירושלים - לרבות כיבוש דיר-איוב - הגדוד הרביעי קיבל לביצוע את המשימות שמדרום לכביש, וגדוד 51 תוכנן כליווי-צמוד לשיירות בקטע לטרון.

ביום ה- 7.5.48 תפסה פלוגה מגדוד 51 את המשלטים שיועדו לה (בשייך-מוסא וכן המשלטים שבין חולדה ללטרון) וכוח של הגדוד פוצץ גשר על הכביש מאל-קובאב ללטרון. בליל ה- 8.5.48 נעשה ניסיון ראשון לכבוש את בית-מחסיר, אך הפעולה נדחתה, מחמת הקושי להעביר את ה`דויד`קה` אל השטח.
הגדוד החמישי תפס את המשלטים הצפוניים, מנווה-אילן ועד שער-הגיא. המשלטים 7 ו- 8, נתפסו, אך נדחתה תפיסתם של המשלטים 9 ו- 10, בשל פעילות הארטילריה של ‘צבא ההצלה’ בגיזרה.בלילה הבא ניסה הגדוד הרביעי שנית לעלות על משלט 16, אך נתקל בהתנגדות עזה של כוח ערבי שהתבסס במקום , ונאלץ לסגת.

ראה מידע נוסף..

במסגרת הישגי המבצע ניתן לסכם כי חטיבת `הראל` הרחיבה שליטתה על המשלטים באזור שער-הגיא, תוך הדיפת כל התקפות הנגד; הבסיס בבית-מחסיר נכבש; קטע נוסף בכביש לירושלים הוכשר לתנועה.
יש הרואים במבצע ‘מכבי’ אחד המבצעים החשובים במלחמת העצמאות, אולי אפילו את המבצע שהכריע את גורל המלחמה, בכך שהביא לפריצת הדרך לירושלים. המאבק על השליטה בירושלים ועל הדרך אליה היה ראשון בסדר העדיפויות של המשימות במלחמה, לכן הייתה חשיבות עליונה למבצע שהעניק באופן מוחלט את השליטה על הדרך.
המטרות שלא הושגו: הקטע שבין לטרון לשער-הגיא לא נכבש; לא נוצר חיבור בין ‘הראל’ ל’גבעתי’; שיירות לא עברו עדיין.
שמות הנופלים: אשכנזי שמואל; גלוגובסקי ירחמיאל; גלזר אליעזר; ובר אליהו; וקר ראובן; חפץ אברהם; יונג אריה; לידג`י רפאל; מזרב זאב; נירי פנחס; סולוביץ יעקב; צוקרמן פרץ; שיוביץ צבי; שמוקלר אליעזר; הערה: הנופלים בקרב לכיבוש בית-מחסיר, מופיעים בערך זה.