עם ירידת הגדוד השני לנגב הוחלט להקים במתקניו שהתפנו גדוד פלמ"ח נוסף. במהלך דצמבר 1947 - ינואר 1948 הוקם הגדוד החמישי על בסיס הרזרבה התל אביבית של הפלמ"ח, אנשי חי"ש, מגויסים חדשים וכן מספר קטן של חברי הכשרות מגויסות.
הפלוגה הראשונה, בפיקודו של נחום אריאלי, פעלה בליווי השיירות מתל אביב לירושלים עוד קודם להקמת הגדוד. הגדוד פעל עד אפריל 1948 במרחבי גבעתי ואלכסנדרוני, בעיקר בליווי שיירות ופעולות גמול. פלוגה אחת חנתה בגבעת ברנר, פלוגה שנייה בגבעת השלושה ופלוגה שלישית ("זהבי") בתחנה המרכזית בתל אביב ועסקה בליווי שיירות. פלוגה רביעית ישבה בתחילה בחולון ותפסה מאחזים לאורך הכביש לירושלים (בית הקרן הקיימת, ביניהם). בסוף פברואר 1948 עברה הפלוגה לחולדה ובמסגרת ההכנות לקראת מבצע נחשון הועלתה לקריית ענבים וצורפה לגדוד הרביעי במסגרת גדוד נחשון (הגדוד השני).

ראה מידע נוסף..