"ארז התנדב לקורס חובלים ובלט מאוד במהלך הקורס בתחום החברתי, והפך תוך פרק זמן קצר לאחד מעמודי התווך של המחזור. במהלך הקורס התלבט בדבר המשך דרכו בקורס, ומשהחליט לסיימו, היה ברור למפקדיו הישירים כי יצליח לסיימו ולהיות קצין ומפקד בחיל הים".