"רפי היה מוותיקי היחידה והשתתף בכל המשימות שהוטלו עליה עד ליום נפילתו. הצטיין בכוח רצונו העז, מזגו הטוב ויחסיו הלבביים עם כל רעיו. היה אהוד על חיילי מחלקתו, ונפילתו השאירה חלל ריק בקרבם".