גלעד לטייס דוד יריבדוד יריב נפל בסיני במלחמת ששת הימים ביום ט` בסיוון תשכ"ח (5.6.1967) בעת תקיפת שדות-תעופה מצריים. שברי מטוס, הנתונים בקיר מאבנים מסותתות, הם אנדרטה לזכרו, והיא נמצאת בתחום היישוב כרמי יוסף.
חיל האוויר יזם והקים את האנדרטה בשיתוף עם משרד הביטחון. האנדרטה הוקמה בסיני והועברה ליער בקוע לאחר החזרת סיני למצרים. את שחזורה והצבתה מחדש תכנן האדריכל אריה פטרן.