"אנו אבלים על אובדן חבר טוב למקצוע וחבר טוב לנשק, אשר הקריב את עצמו בעת נסיון להציל נפגעים ובכך קיים את שבועת הרופא העברי"