היתה לי פעם בת

בת כהדס.

כתכלת השמיים צבעי עיניה

לורדי גינתנו דומות פניה.

אוי לי - אללי לי !

נרי השלישי כבה

כנר השלישי של חנוכה.

אללי לי -

נפלה הדסה שלי.

מאמא ואבא.