בראשית מאי 1948 חידש האויב - חלקו מקומיים וחלקו מתנדבים זרים - את התקפותיו בכיוון משמר-העמק; ב-6 במאי קיבלה חטיבת "אלכסנדרוני" הוראה מאת אגף המבצעים במטכ"ל וזו לשונה: "האויב כבש את ח`רבת בית-ראס ותוקף את משמר-העמק. הכוחות הניידים של `גולני` פועלים בשטחים עין השופט - ח`רבת בית-ראס, במגמה לכבוש את ההר בחזרה.
"המגמה: למשוך את כוחות האויב מאזור פעולתו, על-ידי התקפות-הסחה שתאיימנה על דרך נסיגתו לכיוון אום-אל-פחם".
כדי לבצע את המשימה, הוחלט לתקוף את הכפר כפר-קרע.
הכח שמנה 3 פלוגות, כולל מחלקת משורינים יצא לפעולה בליל 9.5.48-8.
כאשר האיר היום, החלה הפריצה אל הכפר וחלקו נכבש. הפלוגות התארגנו להגנה. החל מהשנה 00.08 החלו התקפות נגד. כוחות אויב רבים החלו להגיע אל זירת הקרב ואש האויב גברה. כמו כן ערך האויב מספר נסיונות להסתער על כוחותינו.
הלך ורב מספר הנפגעים מאש האויב שהיה עדיף בהרבה על כוחותינו.
יום תמים נמשך הקרב, שבסופו נסוגו יחידותינו.
מטרת הפעולה - הסחת כוחות האויב מגזרת משמר-העמק - הושגה במלואה אף על פי שלא עלה בידנו להחזיק בכפר-קרע.
10 לוחמים נפלו בקרב.